PRZEWODNIK TATRZAŃSKI
PRZEWODNIK UIMLA  |  
INSTRUKTOR NORDIC WALKING  |  INSTRUKTOR NARCIASTRWA